Na današnji dan

Knez Esterházy – najbogatiji hrvatsko-ugarski velikaš – 1711.

Posjedi obitelji Esterházy bili su tako veliki da su obuhvaćali milijune hektara zemlje na području današnje Hrvatske, Mađarske, Austrije, Slovačke i drugih zemalja Srednje Europe. 

Dana 22. travnja 1711. godine rođen je najbogatiji ugarsko-hrvatski velikaš svojeg doba – knez Pavao II. Antun Esterházy. Obitelj Esterházy imala je najveće posjede od svih mađarskih obitelji u 18. i 19. stoljeću. Glavnina obiteljskih zemljišta bila je organizirana u tzv. majorat tj. fidei commissum, što znači da je taj posjed nasljeđivao samo najstariji sin u obitelji. Time se osiguravalo očuvanje posjeda, u smislu da se oni nisu usitnjavali podjelom na braću i sestre, a također se nisu mogli ni prodati trećim osobama.

Pavao II. Antun Esterházy doista je bio najstariji sin i naslijedio je majorat slično kao što kraljevi nasljeđuju državu. Imao je titulu kneza (princa) Svetog Rimskog Carstva (njem. Reichsfürst, lat. princeps Sancti Romani Imperii). Tu najvišu plemićku titulu imao je samo on u Hrvatsko-Ugarskom Kraljevstvu. Tek dvije godine nakon njegove smrti na kneževski rang uzdignuta je i obitelj Batthyány.

Posjedi obitelji Esterházy bili su tako veliki da su obuhvaćali milijune hektara zemlje na području današnje Hrvatske, Mađarske, Austrije, Slovačke i drugih zemalja Srednje Europe. Primjerice, u Hrvatskoj su posjedovali vlastelinstvo Darda na području Baranje. Majorat kneza Pavla II. Antuna Esterházyja obuhvaćao je i cijeli niz dvoraca, naročito na području današnjeg austrijskog Gradišća (Burgenlanda), zapadne Mađarske i Slovačke. Po prihodima bili su vjerojatno najbogatiji aristokrati u čitavoj Habsburškoj Monarhiji, uz iznimku možda austrijske kneževske obitelji Liechtenstein.

Knez Pavao II. Antun Esterházy u vojsci je dostigao čin feldmaršala, a oženio se Marijom Annom Luisom Lunati-Visconti, iz obitelji koja je bila utjecajna na području Lotaringije (Lorraine). Vjerojatno nije slučajnost da se otprilike u to doba i buduća carica Marija Terezija udala za lotaringijskog vojvodu Franju Karla (sudbine obitelji Esterházy i Habsburg bile su uvelike isprepletene).


Za kneza Pavla II. Antuna Esterházyja osobito je značajno da je na svom dvoru zaposlio mladog glazbenika Josepha Haydna. Haydn je kasnije postao jedan od najpoznatijih skladatelja klasičnog razdoblja, uz Mozarta i Beethovena, a veći dio svog života proveo je kao glazbenik na dvoru obitelji Esterházy.

Komentari