Na današnji dan

Knez Dubrovačke Republike pisao ljubavne pjesme (1658.)

Dana 6. ožujka 1658. umro je dubrovački plemić i pjesnik Ivan Bunić Vučić. Potjecao je iz plemićke obitelji Bunić (de Bona) jedne od najpoznatijih među dubrovačkom vlastelom.

Muški pripadnici dubrovačkog plemstva praktički su automatski dobivali pravo sudjelovanja u upravi Dubrovačke Republike, i to odmah nakon što bi postali punoljetnima. Tako je i Ivan Bunić Vučić primljen u Veliko vijeće 1611. godine, a zatim je biran na razne funkcije u državnoj upravi. Dakako, mladiće se prvo biralo na niže funkcije, a tek sa stjecanjem zrelosti dolazili su i na najviše položaje.

Ivan Bunić Vučić biran je čak i na najviši položaj u Dubrovačkoj Republici – onaj kneza. Dapače, na tom je položaju bio čak pet puta (1642., 1645., 1648., 1651. i 1657. godine). Bio je i član Vijeća umoljenih te Malog vijeća, što znači da je pripadao užem krugu ljudi koji su upravljali Dubrovačkom Republikom. Posjedovao je imanja na Pelješcu, u Oskorušnom, na Šipanu i u Gružu, a stanovao je u kući nedaleko od poznate crkve sv. Vlaha u Dubrovniku. Sa suprugom Marijom imao je dva sina i sedam kćeri.

Kao pjesnik, Ivan Bunić Vučić napisao je već u mlađoj dobi pjesničku zbirku Plandovanja. Riječ je o zbirci lirskih pjesama ponajviše ljubavnog sadržaja. Ivana Bunića Vučića smatra se predstavnikom baroknog stila u pjesništvu, premda se njegova ljubavna lirika uvelike nadovezuje i na tradiciju renesanse. U zrelijoj dobi napisao je Bunić Vučić religioznu poemu Mandalijena pokornica.


Komentari