Na današnji dan

Kloniran prvi kućni ljubimac (mačka CC) – 2001.

Projekt je financirala kompanija Genetic Savings & Clone, sa sjedištem u Kaliforniji. 

Dana 22. prosinca 2001. godine došao je na svijet prvi kućni ljubimac nastao kloniranjem. Radilo se o mački koja je nazvana CC, što je tumačeno kao kratica za CopyCat ili Carbon Copy. Ta je klonirana mačka nastala od genetskog materijala domaće kratkodlake mačke zvane Rainbow.

Projekt je financirala kompanija Genetic Savings & Clone, sa sjedištem u Kaliforniji. O uspjehu tog kloniranja izašao je i članak u znanstvenom časopisu Nature. Mačka CC genetski je jednaka mački Rainbow, a na svijet ju je donijela jedna druga mačka, koja je poslužila kao surogat majke.

Mačka CC uspješno je odrasla, a 2006. godine i sama je okotila mačiće, začete prirodnom oplodnjom. Prema izvještajima, mačka CC i njeni mačići normalne su mačke.


Komentari