Na današnji dan

Klara Žižić – osnivačica Družbe sestara franjevki od Bezgrešne – 1706.

Službenica Božja Klara Žižić utemeljila je u Šibeniku redovničku zajednicu koja je živjela skromnim i pobožnim životom karakterističnim za franjevačke redovnike (pripadnici Franjevačkog rada zavjetuju se na siromaštvo).

Dana 21. rujna 1706. godine umrla je hrvatska redovnica službenica Božja Klara Žižić, utemeljiteljica Družbe sestara franjevki od Bezgrešne. Rođena je 1626. godine na području između Knina i Drniša. Od rođenja imala je ime Mara, a ime Klara dobila je kao redovnica. 

Klara Žižić doselila se u Šibenik, gdje su ona i Serafina Burmaz započele živjeti redovnički život po pravilima Trećeg samostanskog reda sv. Franje. Nastala je tako redovnička zajednica koja je živjela skromnim i pobožnim životom karakterističnim za franjevačke redovnike (pripadnici Franjevačkog rada zavjetuju se na siromaštvo). Budući da je Klara bila prva poglavarica te zajednice naziva ju se i majkom Klarom.

Klara je umrla u Šibeniku te je sahranjena u grobnicu u crkvi sv. Lovre. 


Komentari