Na današnji dan

Kip slobode izvorno nije bio zelenoplave boje kao danas – 1886.

Kip slobode izvana se sastoji od bakrenih ploča koje danas imaju zelenoplavu boju, no u doba kad je kip svečano otvoren metal još nije bio reagirao sa spojevima iz zraka i vode, pa je kip bio prirodne boje bakra.

Dana 28. listopada 1886. godine svečano je u New Yorku otvoren Kip slobode, jedno od najprepoznatljivijih obilježja tog grada. Taj kip donirali su francuski građani Amerikancima, no postolje na otočiću na kojem kip stoji financirali su sami američki građani. Kip slobode izvana se sastoji od bakrenih ploča koje danas imaju zelenoplavu boju, no u doba kad je kip svečano otvoren metal još nije bio reagirao sa spojevima iz zraka i vode, pa je kip bio prirodne boje bakra.

Tek nakon 1900. godine počelo se dojavljivati da kip poprima zelenoplavu boju. Radi se o prirodnoj kemijskoj reakciji u kojoj se bakar spaja s kisikom, vodom i ugljičnim dioksidom. Time nastaje spoj prepoznatljive zelenoplave boje, koju se viđa na bakrenim krovovima kuća.

Komentari