Na današnji dan

Kineska dinastija čija su civilizacijska postignuća obilježila svjetsku povijest – 960.

Za vladavine dinastije Song izumljen je kompas, tiskan je papirnati novac, uvedena je uporaba baruta…

Vlast znamenite dinastije Song u Kini započela je 4. veljače 960. godine. Doba te dinastije bilo je u pogledu civilizacijskih postignuća jedno od najvažnijih u kineskoj povijesti, a ostavilo je velik trag i u cijelom svijetu. Naime, upravo u doba dinastije Song došlo je u Kini do prvog tiskanja papirnog novca na državnoj razini, a prvi je put definiran i sjever pomoću kompasa. Nadalje, iz vremena dinastije Song sačuvan je najstariji zapis o načinu izrade baruta. Dapače, u doba Songa barut je ušao u upotrebu, kako u vojne, tako i u pirotehničke svrhe.

Dinastiju Song osnovao je car Taizu, koji je prethodno bio vojni zapovjednik. On je po stupanju na vlast izveo vrlo mudar čin – pripadnicima bivše carske dinastije, kao i vojnim zapovjednicima, dao je bogatu naknadu i time ih na neki način umirovio. Pomoću toga je osigurao mir i stabilnost u državi.

Dinastija Song dala je niz sposobnih vladar, koji su uspjeli izbjeći devijacije tipične za carsku vlast, poput dekadentne ekstravagancije i okrutnosti. Dinastija Song potrajala je sve dok nad Kinom nisu zavladali Mongoli, potomci poznatog Džingis-kana.


Komentari