Na današnji dan

Kći ruskog cara koja je postala britanskom princezom i vladaricom u Njemačkoj – 1853.

Tijekom Prvog svjetskog rata Marija Aleksandrovna našla se u nezgodnoj situaciji, jer je bila ruskog podrijetla, a živjela je kao vladarica u Njemačkoj.

Dana 17. listopada 1853. godine rođena je Marija Aleksandrovna Romanova, zanimljiva pripadnica najviših europskih carskih i kraljevskih krugova. Isticala se po neobičnoj sudbini, jer je rođena kao ruska velika kneginja, udajom je postala britanskom princezom i kraljevskom vojvotkinjom, a po suprugu je kasnije postala i vladaricom jedne države u Njemačkoj. Marija Aleksandrovna Romanova rođena je kao kći ruskog cara Aleksandra II., poznatog po svojim reformama (u njegovo vrijeme u Ruskom Carstvu ukinuto je kmetstvo). Marijin brat bio je ruski car Aleksandar III., a nećak joj je bio posljednji car Nikolaj II., koji je s obitelji ubijen ubrzo nakon Oktobarske revolucije.

Marija Aleksandrovna Romanova udala se u dobi od 20 godina za britanskog princa Alfreda, sina znamenite kraljice Viktorije. On je dobio od majke titulu vojvode od Edinburgha pa je i Marija Aleksandrovna po njemu postala britanskom kraljevskom vojvotkinjom. Par je neko vrijeme živio u Engleskoj i Škotskoj. Godine 1893. postao je Alfred vladajućim vojvodom od Sachsen-Coburg-Gothe u Njemačkoj. Radilo se o državici u sastavu Njemačkog Carstva, koja je u posjed britanske kraljevske dinastije došla po princu Albertu, suprugu spomenute kraljice Viktorije. Tada se Marija Aleksandrovna sa suprugom preselila u Njemačku, gdje im je rezidencija bila u gradu Coburgu (današnja sjeverna Bavarska).

Tijekom Prvog svjetskog rata Marija Aleksandrovna našla se u nezgodnoj situaciji, jer je bila ruskog podrijetla, a živjela je kao vladarica u Njemačkoj (Rusija i Njemačka bile su na suprotnim stranama tijekom tog rata). Priklonila se njemačkoj strani, naročito nakon što je Oktobarskom revolucijom u Ruskom Carstvu njena obitelj svrgnuta s vlasti. Velika kneginja-princeza-vojvotkinja preminula je 1920. godine u Zürichu u 68. godini života.


Komentari