Na današnji dan

Faà di Bruno – vodeći matematičar svog doba postao svećenik (1888.)

Dana 27. ožujka 1888. godine umro je Franjo Faà di Bruno, vodeći matematičar svog doba koji se zaredio za svečenika. Rodio se 1825. godine u talijanskom gradu Alessandriji. Njegova obitelj bila je uglednog aristokratskog položaja, a otac mu je imao čak i titulu markiza (tal. marchese).

Di Bruno je imao vrlo zanimljiv životni put. Isprva je bio vojni časnik, a zatim je stekao doktorat iz matematike u Parizu. U Torinu je predavao matematiku na tamošnjem sveučilištu. Veliki dionjegovogmatematičkog rada nastao je na području eliminacijske teorije i teorije eliptičkih funkcija. Danas je najpoznatiji pomatematičkj formuli nazvanoj Faà di Brunova formula koja se bavi derivatima kompozitnih funkcija. O matematičkim problemima objavio je 40 stručnih članaka, a bavio se i skladanjem sakralne glazbe.

Usporedno s tim zanimao se i za pomaganje bližnjima te je, nakon poduže karijere matematičara, odlučio studirati teologiju. Di Bruno je za svećenika zaređen tek u 52. godini života. 

Godine 1881. osnovao je red časnih sestara namijenjen pomaganju kućnim pomoćnicama. Djelatnost tog reda obuhvatila je i pomaganje neudanim majkama. Pomogao je i pri osnivanju skloništa za stare i siromašne osobe, a osnovao je i sklonište za žene koje su postale žrtvama prostitucije.


Franjo Faà di Bruno umro je u Torinu, u 63. godini. Papa sv. Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženikom Katoličke Crkve 27. ožujka 1988. godine (točno na stotu obljetnicu njegov smrti). Spomendan mu se slavi 27. ožujka svake godine, a glavno svetište bl. Franje Faà di Bruno nalazi se u Torinu, gdje je sahranjeno njegovo tijelo.

Komentari