Na današnji dan

Katolička crkva oslobodila Židove odgovornosti za smrt Isusa – 1965.

Židove u suvremenom vremenu ne može se držati krivima za događaje iz doba Novog Zavjeta.

Dana 28. listopada odigrao se jedan od najvažnijih koraka u pomirenju Katoličke crkve i Židova. Naime, Židovi su konačno oslobođeni od kolektivne odgovornosti za razapinjanje Isusa Krista. Dokument kojim je to ostvareno bila je deklaracija Nostra Aetate (hrv. U naše doba), izdana u vrijeme slavnog Drugog vatikanskog koncila.

Deklaraciju Nostra Aetate objavio je papa Pavao VI. U toj se deklaraciji kaže da, premda su neke židovske vlasti tražile Isusovu smrt, krivnja se ne može svaliti na sve Židove koji su u to vrijeme živjeli. Židove se ne smije prikazivati kao odbačene ili proklete od Boga. Isto tako, Židove u suvremenom vremenu ne može se držati krivima za događaje iz doba Novog Zavjeta.

Time je Katolička crkva odbacila svaki antisemitizam, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti. U svojoj knjizi iz 2011. godine, papa Benedikt XVI. također je odbacio tvrdnje da je židovski narod kriv za smrt Isusa Krista.

 


Komentari