Na današnji dan

Katarina Medici – najmoćnija žena u 16. stoljeću – 1533.

Katarina Medici bila je utjecajna kao francuska kraljica-udovica, jer su joj tri sina postali kraljevi. Najmlađa živuća Katarinina kći bila je poznata kraljica Margot, o kojoj je snimljen i film.

Dana 28. listopada 1533. godine udala se Katarina Medici za budućeg francuskog kralja Henrika II. iz dinastije Valois. Katarini Medici bilo je tada samo 14 godina, a bila je kći firentinskog vladara Lorenza II. Medicija, kojem je Niccolò Machiavelli posvetio svoje poznato djelo Vladar.

Kad je njen suprug Henrik II. postao francuski vladar, Katarina je postala kraljica. Neki povjesničari smatraju da je ona bila najmoćnija žena u Europi u 16. stoljeću. Naime, njen suprug – kralj Henrik II. – umro je prilično rano od posljedica ranjavanja na viteškom turniru, nakon što mu je vršak suparnikovog koplja prodro kroz kacigu u glavu (taj događaj navodno je predvidio poznati Nostradamus).

Nakon te tragične kraljeve smrti Katarina je ostala udovica, sa sedmero djece u dobi od 4 do 15 godina. Tri njena najstarija sina postali su zatim kraljevi Francuske jedan za drugim (sva su trojica umrli mladi i bez zakonitih muških potomaka). Najmlađa živuća Katarinina kći bila je poznata kraljica Margot, o kojoj je napisano dosta beletristike. Najstarija Katarinina kći, pak, postala je španjolska kraljica.

Katarina je nadživjela sve svoje potomke osim spomenute kraljice Margot i sina Henrika III. koji je bio francuski kralj (on je umro samo sedam mjeseci nakon majke). Dinastije Valois izumrla je u muškoj liniji, a prijestolje je naslijedio njihov daleki rođak Henrik IV. iz dinastije Bourbon (on je bio suprug kraljice Margot, a po vjeri je isprva bio protestant).


Komentari