Na današnji dan

Kanađani su također pokušali proglasiti nezavisnost od Britanaca kao i SAD (1838.)

Dana 22. veljače 1838. proglašena je na području današnje Kanade nezavisnost provincije Donje Kanade od Velike Britanije. Bio je to sličan proces kao u SAD-u, koji je nezavisnost od Velike Britanije proglasio još 1776. slavnom američkom Deklaracija nezavisnosti. Provincija Donja Kanada uvelike se poklapala s današnjim kanadskim Quebecom.

Deklaraciju nezavisnosti Donje Kanade napisao je Robert Nelson, kanadski patriot i pobunjenik, a po struci liječnik. Zanimljivo je da joj je tekst bio na francuskom jeziku, a ne na engleskom. Naime, premda je Donja Kanada bila britanska kolonija, većina stanovnika ondje je govorila francuskim jezikom. Patrioti na čelu s Robertom Nelsonom formirali su i svojevrsnu kanadsku vladu, pri čemu je on bio predsjednik Republike Donje Kanade (franc. République du Bas-Canada), a dobio je i čin generala.

Dakako, glavna razlika između američkog i kanadskog proglašenja nezavisnosti bila je u tome što kanadsko nije uspjelo. Naime, taj je pokušaj patriota ubrzo ugušen, a Kanada je ostala britanska kolonija. Dapače, Kanada zapravo nikada u povijesti nije otvoreno napustila britansku monarhiju. Dobila je mirnim putem samoupravu, no i danas je britanska kraljica Elizabeta II. ujedno kraljica Kanade.

Komentari