Na današnji dan

Kako su Rusi i Britanci podijelili interese u Iranu (1907.)

Važan sporazum kojim su dva najveća tadašnja svjetska imperija, ruski i britanski, podijelila interesne sfere u Perziji (današnjem Iranu), potpisan je 31. kolovoza 1907. godine. Naime, Perzija nikada nije pala pod izravnu kolonijalnu vlast europskih sila. Ipak, oko nje su se uvelike lomila koplja, jer je predstavljala put kojim je Rusko Carstvo moglo prodrijeti na jug, sve do Perzijskog zaljeva i Indijskog oceana, što za Ujedinjenu Kraljevinu nije bila poželjna situacija. Spomenutog datuma razriješeni su mogući sporovi i trzavice između Ujedinjene Kraljevine i Ruskog Carstva, što je kasnije imalo epohalno značenje u Prvom svjetskom ratu (omogućilo je ujedinjenje Velike Britanije i Rusije u borbi protiv Nijemaca).

Sporazumom je Ruskom Carstvu dodijeljena interesna sfera na sjeveru današnjeg Irana, uključujući gradove Teheran, Mašdad, Isfahan, Tabriz i Karadž. Zanimljivo je da je to i danas pet najvećih gradova u cijelom Iranu. Naime, sjeverni dio Irana pripada najnaseljenijim dijelovima te zemlje.

Britancima je pripala sfera u jugoistočnom dijelu Perzije, na granici s današnjim Pakistanom. To je, dakako, bilo logično, jer je susjedno područje u to doba pripadalo Britanskom kolonijalnom imperiju. Već sljedeće godine su u južnom dijelu Perzije otkrili naftu, koja je zatim postala važan resurs. Naftu je eksploatirala Anglo-iranska naftna kompanija (engl. Anglo-Iranian Oil Company), prethodnica današnjeg British Petroleuma (BP). 

Komentari