Na današnji dan

Kako su dešifrirani hijeroglifi? – 1822 .

Poznati kamen iz Rosette bio je ključan za Champollionovo dešifriranje hijeroglifa. 

Jean-François Champollion imao je neobičan talent za jezike. Već do svoje šesnaeste godine svladao je dvanaestak jezika, a s devetnaest je postao asistent na sveučilištu. Budući da je s vremenom postao stručnjak za orijentalne jezike, povjeren mu je zadatak dešifriranja hijeroglifa. To je uspio pomoću poznatog kamena iz Rosette, koji su pronašli francuski vojnici u Egiptu za vrijeme Napoleonove ekspedicije 1799. godine. Budući da je tekst na tom kamenu bio na tri jezika, vrlo brzo je zaključeno da bi mogao poslužiti u otkrivanju značenja hijeroglifa. Već prve godine kad je otkriven znalo se da je taj kamen važan, pa ga je i sam Napoleon razgledao u Egiptu.

Kad su Britanci zauzeli Egipat, došli su u posjed kamena iz Rosette, pa je on i danas izložen u British Museumu, kao najpopularniji eksponat tog muzeja. U međuvremenu su napravljene kopije koje su cirkulirale po Europi, pa je i Champollion u Francuskoj mogao pristupiti analizi teksta. Pomoću osobnih imena koja se spominju na kamenu uspio je dešifrirati koji hijeroglifi odgovaraju kojim glasovima. Olakšavajuća je činjenica da su imena faraona bila istaknuta na poseban način (u tzv. kartušama), pa su se mogla razlikovati od ostatka teksta.

Komentari