Na današnji dan

Kako su Dalmacija i Istra pripale Napoleonu Bonaparteu (1805.)

Dana 26. prosinca 1805. godine sklopljen je znameniti Požunski mir između Napoleona Bonapartea i Austrijskog Carstva. Po tom miru Napoleonovoj Francuskoj pripale su, između ostaloga, Istra i Dalmacija te Boka kotorska. Te dobitke iz Požunskog mira Napoleon je ostvario time što je prethodno porazio Austrijsko Carstvo na vojnom planu. Naime, pobijedio je u velikim bitkama kod Ulma i Austerlitza (Bitka kod Austerlitza bila je jedna od najvećih Napoleonovih pobjeda u čitavoj njegovoj karijeri).

U ime Austrijskog Carstva Požunski mir potpisao je general grof Ignjat Gyulay, koji je već sljedeće godine postao hrvatski ban. U ime Francuske mir je potpisao poznati Charles Maurice de Talleyrand-Périgord – Napoleonov ministar vanjskih poslova.

Osim Dalmacije, Istre i Boke kotorske, Napoleon je tada dobio i područje nekadašnje Mletačke Republike. Mir je potpisan u Požunu (današnjoj Bratislavi – glavnom gradu Slovačke) u palači koja je pripadala nadbiskupu Ostrogona (tzv. Primasova palača, nazvana po činjenici da su nadbiskupi Ostrogona bili primasi čitave Ugarske).


Komentari