Na današnji dan

Kako se Rumunjska pridružila Hitlerovim Silama osovine? – 1940.

Rumunjskom je u to doba vladao maršal Ion Antonescu, s titulom Conducător, što na rumunjskom jeziku znači vođa (slično njemačkom pojmu Führer). 

Dana 23. studenog 1940. godine Rumunjska je službeno pristupila Trojnom paktu i postala jedna od članica Sila osovine. U Rumunjskoj je u to vrijeme na vlasti bio specifičan profašistički režim. Naime, zemljom je vladao maršal Ion Antonescu, s titulom Conducător, što na rumunjskom jeziku znači vođa (slično njemačkom pojmu Führer). Uz maršala Antonescua, na vlasti je bila i desničarska stranka zvana Željezna garda.

Spomenuti oblik vlasti u Rumunjskoj nazivan je Nacionalna legionarska država. Rumunjska je i dalje nominalno imala kralja – mladog Mihaela I. od Rumunjske – no on je bio samo figura, a vlast je držao spomenuti Conducător maršal Antonescu.

Komentari