Na današnji dan

Kako je zapravo nastao prvi Rotary klub? (1905.)

Dana 23. veljače 1905. nastao je svjetski poznati Rotary klub i to na neobično spontan način. Naime, tog su se dana u Chicagu sastala četvorica poslovnih poznanika, i to na poticaj jednog od njih – Paula P. Harrisa. Taj 36-godišnji čikaški odvjetnik organizirao je sastanak s namjerom da to bude prijateljsko i kolegijalno druženje. Sam naziv Rotary Club dolazio je od ideje da se rotira lokacija budućih sastanaka – svaki tjedan bi se sastajali naizmjence u uredu jednog od njih.

Međutim, ubrzo je smisao tih sastanaka nadišao početnu ideju jednostavnog prijateljskog druženja i postao nešto znatno više. Naime, počeli su organizirati humanitarne aktivnosti te su prerasli u tzv. service club. Spomenuti organizator Paul P. Harris bio je, izgleda, prilično ambiciozan u pogledu širenja i uskoro su osnovani slični klubovi u još četiri američka grada osim spomenutog Chicaga: u San Franciscu, Oaklandu, Los Angelesu i Seattleu.

Paul P. Harris bio je predsjednik čikaške podružnice, a do njegove smrti Rotary club već je imao oko 200.000 članova u 75 zemalja svijeta. Danas Rotary klub ima oko 1.200.000 članova u otprilike 34.300 podružnica u svijetu. Neki od simbola rotarijanaca, te njihova hijerarhijska organizacija ljude danas mogu podsjećati na masone, što je u krajnoj liniji štetno, s obzirom da bi klub trebao imati humanitarnu svrhu, a ne svrhu koncentracije moći.

Po broju podružnica i ukupnom broju članova Rotary klub je drugi klub takve vrste na svijetu – iza Lions Clubs Internationala, koji ima oko 1.370.000 članova. Zanimljivo je da je Lions Clubs International također osnovan u Chicagu, i to oko 12 godina nakon Rotary kluba.


Komentari