Na današnji dan

Kako je zapravo nastao Hollywood? – 1923.

Danas slavna četvrt Hollywood nastala je kao novo stambeno naselje financirano od poduzetnika H.J. Whitleya (Otac Hollywooda). 

Dana 13. srpnja 1923. godine postavljen je prepoznatljivi natpis HOLLYWOOD na obroncima brda Hollywood Hills iznad Los Angelesa. Taj natpis danas ima status kulturnog spomenika i zakonski je zaštićen. Izvorno je bio postavljen kao obična reklama i da nije bilo namjere da trajno bude na tom mjestu. Natpis HOLLYWOOD trebao je oglašavati novo stambeno naselje tog imena koje je nastalo na rubu Los Angelesa, a čiju je izgradnju financirao poduzetnik H.J. Whitley, danas poznat kao Otac Hollywooda. Dakle, danas slavna četvrt Hollywood nastala je kao poduzetnički pothvat tog čovjeka i nalazila se blizu obronaka Santa Monica Mountainsa. Mnogi danas krivo misle da Hollywood znači sveta šuma, no engleska riječ za sveto piše se sa samo jednim slovom L (holy). Riječ holly u engleskom jeziku označava grm božikovinu (lat. ile), poznati božićni ukras.

Hollywood je postao svojevrsnom elitnom četvrti, kao i ostali dijelovi Los Angelesa koji se nalaze na rubu brdskog područja (Beverly Hills, Bel Air itd.). Svjetsku je slavu Hollywood stekao tek kad je postao središte američke filmske industrije. Znak HOLLYWOOD postavljen je na početku Zlatnog doba hollywoodske filmske industrije. Na znaku je izvorno pisalo HOLLYWOODLAND, ali je nastavak LAND kasnije uklonjen. Slova su visoka čak 14 metara, a čitav je natpis dugačak 110 metara. Izvorni natpis je trebao stajati samo 18 mjeseci, no postao je prepoznatljiv u filmskoj industriji, pa je odlučeno da ostane i dalje. Budući da nije bilo predviđeno da traju, slova su počela propadati i nakon 50-tak godina natpis je bio u ruševinama. Tek 1979. slova su obnovljena, donacijom poznatih ljudi, poput Hugha Hefnera iz Playboya i glazbenika Alicea Coopera. Danas je natpis zaštićen ogradom protiv vandalizma.

Komentari