Na današnji dan

Kako je slavna igra Tetris dobila ime? – 1984.

Tetris je bila prva igra koju je SSSR uspio izvesti u SAD (objavio ju je Spectrum Holobyte za Commodore 64 i IBM-ov PC).

Dana 6. lipnja 1984. godine napravljena je legendarna računalna igra Tetris. Programirao ju je u SSSR-u Aleksej Pažitnov, ruski inženjer koji je radio za Računalni centar Sovjetske akademije znanosti. Taj centar u Moskvi sovjeti su koristili kao instituciju za istraživanje i razvoj na području računalne tehnologije. Pažitnov nije dobivao nikakve tantijeme od prodaje igre, jer je ona službeno pripadala sovjetskoj vladi kao njegovom poslodavcu.

Ime Tetris izmislio je Pažitnov kao spoj prefiksa tetra- (grčki 4, jer svaki element u igri sadrži 4 kockice) i sufiksa –is (po Pažitnovljevom omiljenom sportu tenisu). Tetris je bila prva igra koju je SSSR uspio izvesti u SAD (objavio ju je Spectrum Holobyte za Commodore 64 i IBM-ov PC). Nakon raspada SSSR-a Pažitnov je odselio u SAD, gdje je 9 godina radio u Microsoftu.

Komentari