Na današnji dan

Kako je papa na prepad okrunio Karla Velikog? – 800.

Legenda kaže da je na taj Božić Karlo došao u crkvu sv. Petra na misu, bez ikakvih namjera da se okruni.

Dana 25. prosinca, upravo na Božić 800. godine, u crkvi sv. Petra u Vatikanu Karlo Veliki krunjen za cara obnovljenog Rimskog Carstva. Podsjetimo, Zapadno Rimsko Carstvo ugasilo se 476. godine, a ovim je činom nakon 324 godine obnovljeno.

Legenda kaže da je na taj Božić Karlo došao u crkvu sv. Petra na misu, bez ikakvih namjera da se okruni. Papa sv. Leon III. iznenada mu je stavio krunu na glavu i proglasio ga je carem. Na to su mu se svi, uključujući papu, poklonili. Karlo je bio zatečen, i kasnije je izjavio da ne bi tog dana išao u crkvu premda je bio Božić, samo da je znao što ga čeka. Obnovljeno carstvo trajalo je do 1806. godine, dakle više od 1000 godina.


Komentari