Na današnji dan

Kako je osnovana Venecija? – 421.

Područje Rialta smatra se najstarijim u Veneciji. Ime mu dolazi od Rivo Alto (hrv. visoka obala).

Prema legendi točno u podne 25. ožujka 421. godine utemeljena je Venecija. Utemeljenje je obilježeno posvećenjem prve crkve, one sv. Jakova (tal. San Giacomo) na Rialtu. Dakle, područje Rialta smatra se najstarijim u Veneciji. Ime mu dolazi od Rivo Alto (hrv. visoka obala).

Pretpostavlja se da su Veneciju osnovali stanovnici gradova na kopnu (Padove, Akvileje, Trevisa) koji su se na njenim pješčanim sprudovima željeli zaštititi od hordi Germana i Huna koje su prodirale u sjevernu Italiju i pljačkale tamošnje gradove.

Položaj Venecije usred lagune štitio je njene stanovnike od prodora s kopna, jer barbari nisu bili vješti u upravljanju brodovima pomoću kojih bi došli do Venecije.

Komentari