Na današnji dan

Kako je osnovana američka vojska? (1775.)

Četrnaesti lipanj 1775. smatra se danom rođenja američke vojske. Naime, tog je dana američki Kontinentalni kongres (prethodnik današnjeg Kongresa) usvojio odluke kojima je formirana zajednička vojska za borbu protiv Britanaca.

Kongres je u sastav novostvorene vojske uklopio dotadašnje jedinice dobrovoljaca, a odobrio je i formiranje deset novih satnija vojnika naoružanih puškama. Kao što je tadašnji kongres nosio naziv Kontinentalnog kongresa (naziv Sjedinjene Američke Države tek je kasnije uveden) tako je i novostvorena vojska nazivana Kontinentalna vojska (tek je kasnije preimenovana u današnji naziv Vojske Sjedinjenih Američkih Država, tj. U. S. Army).

Za prvog vrhovnog zapovjednika američke vojske postavljen je George Washington, koji je do tada bio pukovnik u vojski Virginije. Washingtonu je dodijeljen čin generala, a uskoro je donijeta i odluka da će ukupno u vojci postojati četiri generala bojnika i osam brigadnih generala. U današnje vrijeme slavi se 14. lipnja svake godine rođendan Američke vojske (engl. United States Army Birthday), kao spomen na osnivanje.

Komentari