Na današnji dan

Kako je nastao Rio de Janeiro? (1565.)

Portugalski moreplovac Estácio de Sá osnovao grad São Sebastião do Rio de Janeiro (hrv. Sv. Sebastijan na Siječanskoj rijeci) 1. ožujka 1565. Ime Rio de Janeiro (hrv. Siječanjska rijeka) bio je tadašnji naziv za zaljev na kojem leži današnji Rio. Naime, taj je zaljev otkriven u siječnju 1502. (odtud mu ime), a mislilo se da predstavlja ušće velike rijeke (za što se kasnije ispostavilo da nije istina).

Zanimljivo je da su Portugalci došavši u zaljev u njemu zatekli Francuze koji su već ranije osnovali koloniju na jednom od otoka. Ti Francuzi bili su hugenoti (kalvinistički protestanti). Naime, u to je doba Francuska bila vjerski podijeljena na katolike i hugenote, između kojih su uskoro izbili krvavi vjerski ratovi pa su mnogi hugenoti izbjegli u Ameriku.

Katolički Portugalci ušli su u sukob sa zatečenim hugenotima, koje su smatrali hereticima, i nakon dvije godine krvavih borbi uspjeli su ih protjerati iz zaljeva. Inače, taj zaljev predstavlja kvalitetno prirodno zaklonište i površine je oko 412 kvadratnih kilometara (nešto veći od otoka Krka).


Komentari