Na današnji dan

Kako je nastao poznati simbol mira? (1958.)

Međunarodni simbol mira dizajnirao je umjetnik i profesionalni dizajner Gerald Holtom 1958. godine. Napravio ga je kao logo za Kampanju za nuklearno razoružavanje (eng. Campaign for Nuclear Disarmament). Simbol je nastao spajanjem simbola za slova N i D (eng. Nuclear Disarmament) u tzv. semaforskim znakovima koji se daju podizanjem zastava.

Simbol za slovo N je Λ, a za slovo D je |. Ta dva simbola smještena su unutar kruga. Dizajner je simboliku znaka vidio i u tome što podsjeća na stojećeg čovjeka raširenih ruku, u očaju nad užasom rata. Logo nikad nije bio zaštićen autorskim pravima, pa je uskoro preuzet kao međunarodni simbol za mir.

Komentari