Na današnji dan

Kako je nastala najvrjednija svjetska naftna kompanija? – 1998.

Danas najveća svjetska kompanija po ukupnim prihodima – Exxon Mobil – nastao je udruživanjem naftnih giganata koji porijeklo vuku od Rockefellerovog naftnog carstva.

Dana 30. studenog 1998. godine nastala je danas najveća svjetska kompanija po ukupnim prihodima. Riječ je o naftnom gigantu ExxonMobil, koji je nastao udruživanjem američkih kompanija Exxon i Mobil.
Zanimljivo je da su obje te kompanije potekle od Rockefellerovog naftnog carstva. Naime, svojedobno je John D. Rockefeller bio najbogatiji čovjek na svijetu i posjedovao je neviđeno veliku naftnu kompaniju imena Standard Oil. Ta je kompanija bila tako velika da je američka vlada odlučila uvesti zakon protiv njenog monopolizma. Bio je to tzv. Zakon protiv trustova koji je ograničio maksimalnu veličinu kompanija u smislu tržišnog udjela koji su smjele posjedovati. Rockefellerov Standard Oil morao se podijeliti na čak 34 manje kompanije.

Imena tih kompanija odabrana su tako da su većinom sadržavala pojmove koji su podjećali na Standard Oil – npr. slova S i O. Tako je nastao poznati Esso (primijetite da se ta riječ izgovara isto kao kratica S. O. za Standard Oil). Kompanija Esso kasnije je preimenovana u slično ime – Exxon (željelo se uzeti Exon s četiri slova, ali je upravo u to vrijeme jedan od američkih guvernera imao prezime Exon). Kompanija Mobil također je nastala raspadom Standard Oila, a izvorno se zvala Socony (kratica za Standard Oil Company of New York).
Na današnji dan dvije su se davno razdvojene kompanije ponovno udružile i tako je nastao ExxonMobil, koji danas ima najveće prihode od svih kompanija na svijetu, a po ukupnoj vrijednosti dionica zaostaje samo za Appleom.


Komentari