Na današnji dan

Kako je nastala najuspješnija europska dinastija Capet? – 987.

Kraljevska krunidba Huga Capeta održana je u katedrali u Noyonu. Capeti su zatim u Francuskoj neprekinuto vladali sve do Francuske revolucije.

Hugo Capet okrunjen je za kralja Francuske u Noyonu trećeg srpnja 987. godine. Radilo se o početku 800-godišnje vladavine francuske kraljevske dinastije Capet, t.j. njenih pobočnih linija Valois i Bourbon, koja je prvi put skinuta s vlasti tek tijekom Francuske revolucije. U tom se smislu dinastija Capet pokazala najuspješnijom dinastijom u cijeloj europskoj povijesti. Dala je čak 36 kraljeva Francuske, a kasnije se proširila i na druge europske zemlje pa je dala 11 kraljeva i kraljica Španjolske (u toj je zemlji i danas na prijestolju), 29 kraljeva i kraljica Portugala, 11 kraljeva i kraljica Napulja itd. 

Kraljevska krunidba Huga Capeta održana je u katedrali u Noyonu, gradu smještenom oko 100 kilometara sjeveroistočno od Pariza. Hugo Capet vladao je samo područjem oko Pariza te nad još petnaestak većih feudalnih domena. Njegova vlast bila je zapravo tek simbolična, jer su veliki dijelovi Francuske bili izvan dosega kraljevske vlasti. Cijela njegova vladavina obilježena je sukobima s vazalima te likvidacijama pretendenata na prijestolje. Upravo zbog tih ubojstava niti jedan drugi kralj Francuske nije se zvao njegovim imenom. Hugo Capet umro je 996. godine, a naslijedio ga je sin Robert II. koji je započeo s širenjem kraljevskih posjeda što će uspješno nastaviti drugi pripadnici dinastije Capet.

Inače, Capet je nadimak koji znači mantija s kapuljačom, a dolazi od provansalskog capa. Nadimak dolazi najvjerojatnije od toga što su Hugo i njegov otac obavljali opatijsku funkciju.

piše: Dražen Krajcar


Komentari