Na današnji dan

Kako je nastala država Vatikan? (1929.)

[animate animation=”slideInDown” duration=”1″ delay=”0″ iteration=”0″]question mark[/animate]


Dana 11. veljače 1929. osnovana je država Vatikan potpisivanjem znamenitih Lateranskih ugovora između Svete Stolice i Italije. Tim je ugovorima nakon mnogo godina konačno rješeno pitanje papinske države koju je Kraljevina Italija okupirala još u 19. stoljeću. Pape su Lateranskim ugovorima dobili točno definirani nezavisni i suvereni teritorij nad kojim su vladali. Sve kasnije talijanske vlade pridržavale su se Lateranskih ugovora, a oni su čak uključeni i u suvremeni talijanski Ustav.

Država Vatikan, koja je nastala Lateranskim ugovorima, danas je i po površini i po broju stanovnika najmanja država na svijetu. Naime, površina joj iznosi samo 44 hektara, a broj stanovnika kreće se oko 1000. Zanimljivo je da vatikansko državljanstvo osim pape ima tek nešto više od 500 ljudi. Većina od toga broja zapravo su diplomatski predstavnici Vatikana (apostolski nunciji itd.) koji borave u stranim državama. Ostatak vatikanskih državljana čine, između ostalih, kardinali koji djeluju u sastavu rimskih institucija Katoličke crkve, te 101 pripadnik poznate švicarske garde.

U Vatikanu se izdaju novine L’Osservatore Romano. Internetske domene završavaju na .va. Zanimljivo je da je Vatikan jedina zemlja na svijetu u kojoj bankomati imaju i upute na latinskom jeziku. Vatikansku himnu skladao je poznati glazbenik Charles Gounod. Bitno je naglasiti da država Vatikan nije isto što i Sveta Stolica (vodstvo Katoličke crkve). Primjerice, službeni je jezik države Vatikan talijanski, a Svete stolice latinski.


Komentari