Na današnji dan

Kako je nastala divovska kompanija Siemens? (1847.)

Znamenita njemačka kompanija Siemens utemeljena je 1. listopada 1847. godine. Osnivači su joj bili Werner von Siemens i Johann Georg Halske, a osnovana je u gradu Berlinu, koji je u to doba bio glavni grad Pruskog Kraljevstva (Njemačka je u to vrijeme još uvijek bila razlomljena na velik broj država, a ujedinila se tek dvadesetak godina kasnije).

Izvorno se kompanija Siemens zvala Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske, a bavila se telegrafima. Telegrafi su u to doba bili sustavi za komunikaciju na velike udaljenosti pomoću žica kroz koje su prolazili električni impulsi oblikovani većinom po Morseovom kodu. Novost koju je Siemens uveo na to područje bili su telegrafi koji su pomoću pokretne igle pokazivali slovo na koje je signal upućivao.

Sljedeće godine nakon osnivanja, Siemensovi su stručnjaci postavili prvu telegrafsku liniju velikog dosega u Europi. Radilo se o telegrafskoj vezi Berlin – Frankfurt, dugoj oko 500 kilometara. Već 1867. godine Siemensovi su ljudi radili na izgradnji izvanredno duge telegrafske linije koja se protezala od Londona do Calcutte u Indiji. Siemens se proširio na električnu industriju, a do Prvog svjetskog rata postao je jedna od najvećih kompanija u Njemačkoj.

U 20. stoljeću kompanija Siemens uključila se u razne visokotehnološke grane, npr. nuklearnu energiju (bili su izvođači svih 17 nuklearnih centrala u Njemačkoj). Bavili su se i mobilnim telekomunikacijama (Siemens Mobile) i računalima (Fujitsu Siemens). Bavili su se i medicinskom dijagnostikom, što im danas čini važnu izvoznu granu. Danas čitava kompanija Siemens ima oko 400.000 zaposlenika.


Komentari