Na današnji dan

Kako je narančasta boja povezana s protestantima? (1544.)

Kneževina Orange došla u posjed nizozemskih vladara, pa se cijela nizozemska dinastija i danas naziva Orange-Nassau. 

Dana 14. srpnja 1544. godine umro je René od Châlona – prvi nizozemski državnik s titulom princa kneževine Orange, na području današnje južne Francuske. Ime grada Orange po postanku nema nikakve veze s narančama, nego je nastalo od latinskog naziva Arausio, kako su taj grad nazivali u doba Rimskog Carstva. Tijekom srednjeg vijeka riječ Arausio iskrivljena je u Orange.

Vremenom su naziv grada Orange počeli poistovjećivati s riječi za naranču (franc. orange) i za narančastu boju općenito. Važna je činjenica da je kneževina Orange bila suverena država, premda se nalazila usred Francuske. Naime, bila je neovisna o Francuskom Kraljevstvu slično kao i susjedni Avignon, koji je dobio status papinskog teritorija.

Spomenuti René od Châlona po majci je naslijedio kneževinu Orange, a zapravo je bio nizozemski državnik iz dinastije Nassau. Time je kneževina Orange došla u posjed kasnijih nizozemskih vladara, pa se cijela nizozemska dinastija i danas naziva Orange-Nassau. Nizozemci riječ Orange pišu kao Oranje.


Nizozemci su vladajuću dinastiju Orange-Nassau (Oranje-Nassau) povezali s narančastom bojom, isključivo zbog jezične sličnosti navedenih pojmova. Na hrvatskom se jeziku za tu dinastiju koristi i pojam oranska dinastija. Nizozemski vladar Vilim Oranski postao je britanski kralj nakon što je istjeran katolički kralj James II. Stuart. Zbog toga je u Britaniji i Irskoj narančasta boja postala simbol protestantskog suprotstavljanja katolicima. 

Komentari