Na današnji dan

Kako je nacistička zastava sa svastikom postala jedina službena zastava Trećeg Reicha? – 1935.

Nacistička se zastava već od ožujka 1933. godine koristila paralelno sa starijom crno-bijelo-crvenom zastavom koja je simbolizirala njemački Reich. 

Dana 15. rujna 1935. godine u Trećem Reichu uvedeno je isključivo korištenje nacističke zastave sa svastikom kao državne zastave. Dogodilo se to više od dvije godine nakon Hitlerovog preuzimanja vlasti u Njemačkoj. Napomenimo, nacistička se zastava već od ožujka 1933. godine koristila paralelno sa starijom crno-bijelo-crvenom zastavom koja je simbolizirala njemački Reich. No, od tada smjela se koristiti samo nacistička zastava (crvena s crnom svastikom u bijelom krugu).

Zašto je uvedena ta ekskluzivnost korištenja nacističke zastave izbacivanjem korištenja zastave Reicha? Povod je dao jedan incident koji se dogodio ljeti 1935. godine u SAD-u. Naime, na njemačkom brodu Bremen koji je u to doba bio u luci New Yorka, neki su prosvjednici skinuli nacističku zastavu i bacili je u rijeku Hudson. Kad je njemački veleposlanik protestirao kod američkih vlasti, odgovoreno je da državna zastava (spomenuta crno-bijelo-crvena zastava Reicha) nije oštećena, nego samo zastava političke stranke. Da bi uklonili takvu mogućnost tumačenja, nacisti su proglasili nacističku zastavu jedinom službenom državnom zastavom njemačkog Reicha.

Komentari