Na današnji dan

Kako je marka postala sredstvom plaćanja u Njemačkoj? – 1871.

Ranije su razne njemačke državice posjedovale vlastite novčane jedinice. Izvorno je pojam marke na njemačkim prostorima korišten uglavnom kao jedinica za masu.

Dana 4. prosinca 1871. godine uveden je u cijelom Njemačkom Carstvu zakon kojim je marka postala novčanom jedinicom. Marka je po tom zakonu definirana kao deseti dio carske zlatne kovanice, a sadržavala je 100 manjih jedinica, nazvanih Pfennig. Spomenuta godina 1871. bila je ujedno i godina nastanka Njemačkog Carstva, koje je ostvareno nakon pobjede nad Francuzima u Francusko-pruskom ratu i ujedinjenja njemačkih zemalja.

Ranije su razne njemačke državice posjedovale vlastite novčane jedinice. Najčešća je valuta bila Vereinsthaler, a postojale su i mnoge druge. Izvorno je pojam marke na njemačkim prostorima korišten uglavnom kao jedinica za masu. Ipak, zanimljivo je da je grad Hamburg koristio marku čak i prije 1871. godine. U svakom slučaju, nakon 1871. godine, s ujedinjenjem njemačkih zemalja, marka postaje univerzalnom jedinicom u cijelom Njemačkom Carstvu. Dapače, druge su novčane jedinice s vremenom ukinute i marka je postala jedinim zakonitim sredstvom plaćanja.

Komentari