Na današnji dan

Kako je maleni Kuvajt postao bogata nezavisna država? – 1961.

Kuvajt je zbog svojih zaliha nafte silno bogata država, premda je površinom nekoliko puta manji od Republike Hrvatske (Kuvajt je 7. na svijetu po veličini dokazanih naftnih rezervi, čak ispred Rusije, SAD-a i Libije).

Dana 19. lipnja 1961. godine ostvarila je država Kuvajt svoju punu nezavisnost od Velike Britanije. Naime, Kuvajt je do tada bio britanski protektorat, tj. autonomni šeikat pod zaštitom Ujedinjenog Kraljevstva. Kada je ostvarena puna nezavisnost dotadašnji kuvajtski šeik Abdulah III. Al-Salim Al-Sabah dobio je novu vladarsku titulu – emir.

Kao prvi emir Kuvajta, Abdulah III. Al-Salim Al-Sabah nije vladao toliko autokratski koliko običavaju arapski vladari na Bliskom Istoku. Naime, emir je već sljedeće godine potpisao kuvajtski ustav, čime je ta država postala ustavna (konstitucionalna) monarhija. Za razliku od apsolutnih monarhija, u kojima vladara ne obvezuju nikakvi zakoni, u ustavnim monarhijama čak i vladar u načelu mora poštovati ustav svoje države.

Ostvarenjem nezavisnosti Kuvajt je dobio i svoju valutu – kuvajtski dinar – koji je zamijenio dotada korištenu zaljevsku rupiju. Kuvajtski dinar danas je valuta s najvećom vrijednosti na svijetu. Naime, 1 kuvajtski dinar vrijedi gotovo 20 hrvatskih kuna (sljedeći je najvredniji bahreinski dinar koji vrijedi oko 15 kuna). Zanimljivo je da se ne tiskaju novčanice iznad 20 kuvajtskih dinara.

Kuvajt je zbog svojih zaliha nafte silno bogata država, premda je površinom nekoliko puta manji od Republike Hrvatske (Kuvajt je 7. na svijetu po veličini dokazanih naftnih rezervi, čak ispred Rusije, SAD-a i Libije).


Komentari