Na današnji dan

Kako je konačno nestalo ime Jugoslavija? – 2003.

Naziv Jugoslavija uveo je kralj Aleksandar Karađorđević u listopadu 1929. godine.

Dana 4. veljače 2003. godine Savezna Republika Jugoslavija službeno je preimenovana u naziv Srbija i Crna Gora. Time je konačno uklonjen naziv Jugoslavija iz popisa svjetskih država, i to nakon više od 73 godine. Naime, naziv Jugoslavija uveo je kralj Aleksandar Karađorđević u listopadu 1929. godine, kad je promijenio ime države iz Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca u Kraljevina Jugoslavija.

Miloševićeva Savezna Republika Jugoslavija smatrala se nasljednicom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). Nakon što je Milošević sišao s vlasti država je isprva nastavila koristiti naziv Jugoslavija, ali je na kraju po dogovoru Srbije i Crne Gore to ime ipak izbačeno, a zajednička je država dobila dvosložni naziv Srbija i Crna Gora. Osamostaljenjem Crne Gore 2006. godine, i ta se država raspala, pa od tada sve do danas postoje dvije države – Republika Srbija i Republika Crna Gora.

Komentari