Na današnji dan

Kako je izumrla moćna dinastija Anžuvinaca – 1435.

Kraljica Ivana II. bila je posljednja pripadnica nekoć moćne dinastije Anžuvinaca. Uspjela je zadržati Napuljsko Kraljevstvo, vladajući njime više od 20 godina.

Kraljica Ivana II. od Napulja, posljednja pripadnica dinastije Anžuvinaca, preminula je 02. veljače 1435. godine. Njenom je smrću ta dinastija u potpunosti izumrla (u muškom je koljenu izumrla već ranije smrću njenog brata Ladislava Napuljskog, koji je prodao Dalmaciju Veneciji). Zanimljivo je da je Ivana II. rođena u Zadru, dalmatinskom gradu koji je u to vrijeme bio pod kontrolom Anžuvinaca. U trenutku njenog rođenja vladar Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Ugarske pa čak i Poljske bio je kralj Ludovik Anžuvinac, jedan od najmoćnijih srednjovjekovnih vladara uopće, a ujedno i Ivanin rođak. Anžuvinci su većinu spomenutih zemalja izgubili već prije kraja 14. stoljeća, no Ivana II. uspjela je i dalje zadržati Napuljsko Kraljevstvo. Vladala je više od 20 godina, od 1414. do 1435. godine.

Preminula je u svojoj prijestolnici Napulju 1435. godine, u dobi od 61 godine, a Anžuvinska dinastija s njom se ugasila nakon čak 200-tinjak godina postojanja.

Komentari