Na današnji dan

Kako je saksofon dobio ime? – 1846.

Adolphe Sax bio je belgijski glazbenik i izrađivač instrumenata i upravo je na današnji dan davne 1846. patentirao svoje novo glazbalo – saksofon.

Malo ljudi zna za činjenicu da se instrument saksofon zove po čovjeku imenom Adolphe Sax. On je bio belgijski glazbenik i izrađivač instrumenata koji je 17. svibnja 1846. patentirao svoje novo glazbalo – saksofon. Sax je potjecao iz obitelji izrađivača instrumenata. Kao dječak svirao je flautu i klarinet, a već s 15 godina sam je izrađivao te instrumente. Eksperimentirao je s novim dizajnima glazbala, naročito s bas-klarinetom i kontrabas-klarinetom, koji su već imali cijev zavinutu prema gore, slično kasnijem saksofonu.

Danas se saksofon uvrštava u drvene puhačke instrumente, premda je napravljen od metala. Razlog tome je sličnost saksofona s drvenim puhaljkama, naročito klarinetom i oboom. Naime, saksofon proizvodi ton pomoću jezička od trske koji titra kad se puše u njega, vrlo slično jezičku klarineta. Kad je konstruirao saksofon, Saxova je namjera upravo i bila napraviti instrument koji bi popunjavao rupu između drvenih i limenih puhaljki. Želio je glazbalo koje će biti najjače među drvenima i najprilagodljivije među limenima – i tako je dobio saksofon. Dolaskom jazz glazbe saksofon je dobio veliku popularnost. Do kraja 1920-ih već ga je sviralo oko milijun i pol Amerikanaca.

Komentari