Na današnji dan

Kako je Bolivija izgubila izlaz na more – 1884.

To je područje izgubila tijekom tzv. Pacifičkog rata.

Četvrtog travnja 1884. godine Bolivija je potpisala mirovni sporazum sa susjednim Čileom, kojim je izgubila pristup moru. Naime, ranije je Bolivija imala izlaz na more kod grada Antofagaste na Tihom oceanu. Uz to je posjedovala i znatan dio teritorija poznate pustinje Atacama (danas dio Čilea). Uračunamo li i bolivijske posjede na području Amazonije te u današnjem Paragvaju, nekad je Bolivija imala gotovo dva puta veću površinu nego danas.

Izlaz na more Bolivija je izgubila tijekom tzv. Pacifičkog rata u kojem je ona zajedno s Peruom ratovala protiv Čilea. Budući da su čileanske snage pobjeđivale, Bolivija je radi prekida ratovanja morala prepustiti Čileu kontrolu nad svojom morskom obalom. Na taj način Bolivija je izgubila važno područje, ne samo u prometnom smislu (kao izlaz na more), nego i u smislu prirodnih bogatstava. Naime, obalno područje oko grada Antofagaste danas je najvažniji rudarski kraj u Čileu. Nekoć su tamo bila važna nalazište salitre (vrsta nitratne soli važne za kemijsku industriju) skupljene u naslagama ptičjeg izmeta (tzv. guano). Danas su u toj regiji najveći svjetski rudnici bakra. Nevjerojatan je podatak da se jednom obližnjem rudniku imena Escondida vadi oko 9,5 % ukupne svjetske godišnje proizvodnje bakra. Taj rudnik daje godišnji prihod od 10 milijardi dolara.


Komentari