Na današnji dan

Kada i zašto je Katolička crkva najduže bila bez pape? – 1276.

Dogodilo se to nakon smrti pape Klementa IV., zbog raznih struja unutar kardinalskog kolegija.

Najduže vrijeme da se izabere novi papa nakon smrti prethodnoga iznosilo je gotovo 3 godine. Dogodilo se to nakon smrti Klementa IV. 1268. godine. Dakako da je takva situacija bila loša za Katoličku crkvu, jer je tijekom tih triju godina ona bila bez poglavara. Tijekom samih izbora umrla su čak tri kardinala, a jedan je dao ostavku. Razlog zbog kojega su se izbori toliko odužili bio je u tome što su u kardinalskom kolegiju postojale sukobljene stranke, kako su bile otprilike jednake snage nastala je pat pozicija.

Izbor se održavao u gradu Viterbu, nedaleko od Rima, jer je postojao propis da izbori budu u onom gradu u kojem je prethodni papa umro. Nakon mnogo čekanja, da bi prisilili kardinale da konačno donesu odluku, građani Viterba navodno su ih zaključali u tamošnju palaču i ograničili im obroke. Kad ni to nije pomoglo, prema legendi su građani čak uklonili i krov te zgrade, kako kardinali ne bi imali zaštitu od vremenskih prilika.

Odluku su kardinali donijeli tek 1271. godine. Izabran je Tedaldo Visconti, koji je uzeo ime Grgur X. Da se takva nezgodna situacija s odugovlačenjem izbora ne bi više nikada ponovila, uveden je propis o tzv. konklavi. Riječ konklava dolazi od latinske riječi za zaključan. Naime, ubuduće su kardinali zaključavani u zatvoreni prostor sve dok ne bi donijeli odluku o izboru novog pape. Prema uzoru na građane Viterba, ubuduće je kardinalima u konklavi čak i ograničavana dnevna količina jela. Te propise o konklavi uveo je upravo navedeni papa bl. Grgur X. papinskom bulom Ubi periculum 1274. godine. Isti je papa poznat i po priči o Marku Polu. Naime, mongolski vladar Kublaj-kan zamolio je bl. Grgura X. da mu pošalje misionare. Papa je poslao mladog Marka Pola, njegovog oca Niccolòa i ujaka Maffea.


Papa Grgur X. umro upravo na današnji dan 1276. godine, odigravši znatnu ulogu u povijesti. Kasnije je proglašen čak i blaženikom.

Komentari