Na današnji dan

Južna Donja Kalifornija – posljednja savezna država primljena u Meksiko – 1974.

Najvažniji je turistički grad u Južnoj Donjoj Kaliforniji znameniti Cabo San Lucas, koji pripada najpopularnijim srednjoameričkim turističkim destinacijama.

Dana 8. listopada 1974. godine postala je meksičkom saveznom državom Baja California Sur (hrv. Južna Donja Kalifornija). Puno joj ime glasi Estado Libre y Soberano de Baja California Sur (hrv. Slobodna i suverena država Južna Donja Kalifornija). Riječ je o posljednjoj meksičkoj saveznoj državi po kronološkom redu primanja u federaciju (doduše, savezna država Quintana Roo primljena je istog dana, ali smatra se da je redoslijedom ispred spomenute Južne Donje Kalifornije).

Južna Donja Kalifornija, uz Colimu, ima najmanje stanovnika od svih meksičkih saveznih država. Naime, premda je površinom od 73.922 četvornih kilometara oko 30% veća od Republike Hrvatske, Južna Donja Kalifornija ima samo 715.000 stanovnika (velikim je dijelom prekrivena pustinjom). Glavni joj je grad La Paz, u kojem živi otprilike četvrt milijuna stanovnika. Najvažniji je turistički grad u Južnoj Donjoj Kaliforniji znameniti Cabo San Lucas, koji pripada najpopularnijim srednjoameričkim turističkim destinacijama. Taj je grad smješten na krajnjem južnom vrhu poluotoka Donja Kalifornija (dugog više od 1.200 kilometara). Nalazi se na mjestu s mnogim plažama, od kojih neke gledaju prema Tihom oceanu, a neke prema Kalifornijskom zaljevu.


Komentari