Na današnji dan

Justinijanov kodeks (534.)

Mladi energični rimski car Justinijan naredio je 528. sakupljanje svih još važećih zakona u Carstvu. Jedan od najvažnijih ciljeva bilo je postizanje jedinstvenosti zakona u čitavom Carstvu. Velika je bila razlika između zakona iz razdoblja klasičnog rimskog prava, koje je vrhunac doživjelo u 2. i 3. stoljeću, te kasnoantičkog pravnog sustava 5. i 6. stoljeća. Drugi problem bio je u jeziku. Dok su zakoni pisani na latinskom jeziku, u Istočnom Rimskom Carstvu prevladao je grčki jezik. Doneseno je 535 novih zakona, koji su objavljeni i na grčkom jeziku kako bi ih stanovnici Carstva mogli razumjeti.

Kodeks se sastojao od 12 knjiga. Prva knjiga sadrži crkveno pravo. Knjige od 2 do 8 privatno pravo i procese. Kazneno i kazneno procesno pravo nalaze se u 9. knjizi, a u zadnje tri obrađeno je upravno i financijsko pravo. Prva verzija Kodeksa stupila je na snagu 529., a druga verzija 534. godine.

Justinijanov kodeks sadrži zakone koji su donošeni od cara Hadrijana (117. – 138.) do 534. i s Teodozijevim kodeksom predstavlja najvažniji izvor poznavanja zakonske prakse u klasičnom rimskom pravu i kasnoantičkoj zakonskoj praksi. Svi zakoni koji nisu ušli u Kodeks postali su nevažeći.

Kad su profesori na Sveučilištu u Bologni otkrili Justinijanov kodeks, on je ponovno dobio na važnosti. Tada je doživio renesansu i njegov utjecaj na europsko pravo vidljiv je i danas.


Piše: Marsela Alić

Komentari