Na današnji dan

Justinijan – posljednji moćni rimski car – 565.

Justinijan je uspio s istoka uputiti trupe koje su ponovno u korist Carstva osvojile dobar dio nekadašnjeg Zapadnog Rimskog Carstva. 

Dana 14. studenog 565. godine umro je posljednji doista moćan car koji je vladao Rimskim Carstvom. Zvao se Justinijan, a znamenit je po tome što je uspio obnoviti snagu Carstva, osvojivši s istoka ponovno Rim, Italiju, pa čak i Sjevernu Afriku te područje današnje južne Španjolske.

Justinijan je naslijeđem bio zapravo car Istočnog Rimskog Carstva tj. Bizanta. Dakako, Zapadno Rimsko Carstvo urušilo se već prije njegovog rođenja i zamijenile su ga barbarske države u Italiji, Galiji i Hispaniji. Ipak, Justinijan je uspio s istoka uputiti trupe koje su ponovno u korist Carstva osvojile dobar dio nekadašnjeg Zapadnog Rimskog Carstva. Time je i grad Rim opet došao u sastav Carstva, premda je u Justinijanovo doba upravno središte Italije bila zapravo Ravenna.

Justinijan je povratio i gospodarsku snagu Carstva. Primjerice, prihodi su se toliko povećali da su navodno dostigli iznos od oko 6.000.000 solida godišnje. U Konstantinopolu je Justinijan dao izgraditi veličanstvenu crkvu – Aju Sofiju – koja je stoljećima držala titulu najveće crkve na svijetu.


Komentari