Na današnji dan

Juraj Dobrila – istarski biskup, dobročinitelj i preporoditelj – 1812.

Njegov molitvenik Otče, budi volja Tvoja tijekom dugog razdoblja bio je jedini tekst na hrvatskom jeziku u Istri.

Juraj Dobrila, znameniti biskup, dobročinitelj i preporoditelj rođen je 16. travnja 1812. godine u mjestu Veli Ježenj. To se mjesto nalazi na području između Pazina i Tinjana (u oba se ta mjesta Dobrila u mladosti školovao). Završivši studij filozofije i teologije Dobrila je 1837. godine zaređen za svećenika. Kasnije je doktorirao teologiju u Beču, a papa ga je 1857. godine imenovao porečko-pulskim biskupom. Na položaj biskupa Trsta i Kopra došao je Dobrila 1875. godine.

Već u mladosti Dobrila prihvaća idejehrvatskog narodnog preporoda. Politički se prvi put javno izjasnio 1848. postavši članom Slavjanskoga društva u Trstu. Prijateljstvo s Strossmayerom bitno je utjecalo na njegovo prihvaćanje južnoslavenske ideje koju je, zajedno s Vitezićem, širio u Istri i na Kvarnerskom otočju. Pojava njegova molitvenika Otče, budi volja Tvoja (1854.) kao i njegov prvi biskupski govor i poslanica na hrvatskom jeziku (1858.) imali su snažan politički i mobilizacijski značaj. Spomenuti molotvenik tijekom dugog razdoblja bio je jedini tekst na hrvatskom jeziku u Istri.

Biskup Dobrila bio je zaslužan za pokretanje prvih hrvatskih novina u Istri –Naša sloga – koja je počela izlaziti 1870. godine, a sudjelovao je u izdavanjuprve istarske periodike, kalendara Istran. Objavio je više članaka (uglavnom anonimno, u listu Naša sloga) i poslanica, u kojima se doticao mnogih politička pitanja. Uz to poticao je i pomagao mnoge kulturne, prosvjetne i gospodarske djelatnosti.

Bio je virilni član istarskoga Pokrajinskoga sabora u Poreču od njegova osnutka 1861. do kraja života, no zbog nemogućih uvjeta za legalni rad Sabora od 1867. prestao je dolaziti na sjednice. Od 1861. do 1873. bio je i zastupnik u bečkome Carevinskom vijeću. Na I. vatikanskom koncilu (1869. – 79.) podupirao je Strossmayera u njegovim nastojanjima protiv prihvaćanja dogme o papinoj nepogrešivosti.


Bio je poznat kao dobročinitelj, a sav je svoj posjed nakon smrti ostavio u dobrotvorne svrhe. Sveučilište u Puli danas se biskupu u čast zove Sveučilište Jurja Dobrile. Biskup Dobrila danas je nezaobilazno prisutan u svakodnevnom životu u Republici Hrvatskoj jer se njegov lik nalazi na novčanici od deset kuna.

piše: Dražen Krajcar

Komentari