Na današnji dan

Jules Hardouin Mansart – arhitekt dvorca Versailles (1646.)

Jules Hardouin Mansart, arhitekt francuskog kralja Luja XIV., rođen je 16. travnja 1646. godine u Parizu. Mansart je nosio titulu prvog kraljevog arhitekta (franc. Premier architecte du Roi) i još višu titulu glavnog nadglednika kraljevih građevina (franc. Surintendant général des Bâtiments du Roi). Stekao je i grofovsku titulu, nazvanu prema posjedu Sagonne u pokrajini Bourbonnais, tako da je u posljednjim godinama života bio grof de Sagonne.

Mansartove građevine predstavljaju vrhunac francuskog baroka, a ujedno po svojoj raskoši i dimenzijama ulaze u skup najveličanstvenijih djela u cjelokupnoj povijesti arhitekture. Dvorac Versailles, koji je Mansart gradio za Luja XIV. predstavlja najveću kraljevsku rezidenciju u francuskoj povijesti, a i onodobnog apsolutizma u Europi. Osim Versaillesa, Mansart je radio na građevinama poput znamenitog Hôtela des Invalides u Parizu, dvorca Saint-Germain-en-Laye, Velikog Trianona pokraj Versaillesa te gradske vijećnice u Lyonu.

Preminuo je u dobi od 62 godine u Marlyju pokraj Versaillesa (upravo je u Marlyju kralj Luj XIV. posjedovao dvorac koji mu je služio kao elitna privatna rezidencija, podalje od gužve golemog dvorca u Versaillesu).

Komentari