Na današnji dan

Car Jovijan – kršćanstvo opet državna religija (364.)

Dana 17. veljače 364. umro je rimski car Jovijan. Rođen je u Singidunumu – antičkom rimskom gradu koji se nalazio na području današnjeg Beograda. Naime, Singidunum je u doba Rimskog Carstva bio prometno značajan grad, zbog položaja na ušću Save u Dunav. Ondje je svojedobno sjedište imala rimska IV. legija zvana na latinskom Legio IIII Flavia Felix. Ona je svoj kastrum imala kod Kalemegdana, a kod središta današnjeg Beograda bili su forum (rimski trg) i terme (kupalište).

Jovijan je bio visoki vojni zapovjednik u doba kad je prethodni car Julijan vršio vojni pohod na Perziju. Julijan je bio poznat pod nadimkom Apostat jer je odbacio kršćansku vjeru koja je prethodno već postala dominantna u Rimskom Carstvu. Julijan je u vojnom pohodu na Perziju prodro duboko u Mezopotamiju, a uspio je poraziti vojsku perzijskog vladara Šapura II. nedaleko od današnjeg Bagdada. Međutim, nije ostvario konačnu pobjedu te se na kraju odlučio vratiti u Europu. Na povratku su Perzijanci uspjeli Julijana raniti, pa je on umro na području današnjeg Iraka.

Upravo na području današnjeg Iraku izabran je Jovijan za Julijanovog nasljednika, jer je glavnu riječ pri izboru imala vojska. Jovijan je u Rimskom Carstvu kršćanskoj vjeri vratio status državne religije. Ipak, ubrzo je umro, na području današnje Turske, vjerojatno od posljedica slučajnog trovanja.


Komentari