Na današnji dan

John McCloskey – prvi američki kardinal – 1875.

Poznata katedrala sv. Patrika u Petoj Aveniji, koja je danas stolna crkva nadbiskupa New Yorka, dovršena je i posvećena upravo u doba kardinala McCloskeya.

Dana 15. ožujka 1875. godine papa bl. Pio IX. imenovao je američkog nadbiskupa Johna McCloskeya kardinalom. John McCloskey bio je u tom trenutku nadbiskup New Yorka, a time je postao i prvi Amerikanac ikada imenovan kardinalom Katoličke crkve. Kao kardinal dobio je McCloskey titularnu crkvu Santa Maria sopra Minerva u Rimu.

John McCloskey rođen je 1810. godine u četvrti Brooklyn u New Yorku. Njegovi roditelji bili su irskog podrijetla, a doselili su se u Ameriku samo oko dvije godine prije djetetovog rođenja. U vrijeme Johnovog djetinjstva Brooklyn još nije imao nijednu katoličku crkvu pa je on morao s roditeljima ići na misu na Manhattan.

Godine 1864. postao je John McCloskey nadbiskupom New Yorka, tek drugim u povijesti te nadbiskupije (prvi je bio John Joseph Hughes). U doba kad je McCloskey postao nadbiskupom katolička katedrala New Yorka nalazila se u ulici Mulberry, središtu tzv. Male Italije (eng. Little Italy). Doduše, već u to doba građena je nova katedrala – poznata katedrala sv. Patrika u Petoj aveniji. Ta građevina koja danas stoji nasuprot Rockefellerovog centra dovršena je i posvećena upravo u doba kardinala McCloskeya. Dapače, katedrala sv. Patrika u Petoj Aveniji još je i danas prvostolnica New Yorka.


Kardinal McCloskey bio je prvi u nizu od pedesetak građana SAD-a koji su do sada postali kardinalima. Prije 20. stoljeća vrlo je malo Amerikanaca postalo kardinalima – uz McCloskeyja samo još James Gibbons (nadbiskup Baltimorea). Dapače, sve do 1940-ih godina bilo je malo kardinala u SAD-u (između 1900. i 1945. godine proglašena su samo četiri).

Komentari