Na današnji dan

Johannes Gutenberg, izumitelj tipografije u Europi – 1468.

Bio je katolik, a svojedobno je bio čak i u službi moćnog nadbiskupa Mainza, svog rodnog grada.

Znameniti Johannes Gutenberg, izvanredno važna osoba za razvoj tehnike tiska u Europi, umro je 03. veljače 1468. godine. Gutenberg je rođen u Mainzu, gradu koji je bio važno urbano središte u srednjem vijeku.

Zanimljivo je da se Gutenberg rodio još u 14. stoljeću (pretpostavlja se oko 1398. godine, premda mu točan datum rođenja nije poznat). Doživio je oko 70 godina života, a umro je u doba kad je u Italiji renesansa bila već u procvatu. 

Johannes Gutenberg bio je katolik, a svojedobno je bio čak i u službi kneza izbornika-nadbiskupa Mainza.


Komentari