Na današnji dan

Jedini katolik koji je potpisao američku Deklaraciju nezavisnosti – 1832.

1846.2.1-Charles Carroll of Carrollton (1737 - 1832), Oil on Canvas Michael Laty (1826 - 1848), ca. 1846 Copy From Original Owned By The Maryland Historical Society. No Reproduction Without Permission

Zanimljivo je da je katolik Charles Carroll ujedno i najduže poživio od svih potpisnika Deklaracije nezavisnosti (doživio je čak 96. godinu života).

Dana 14. studenog 1832. godine umro je Charles Carroll, jedini katolik koji je potpisao znamenitu američku Deklaraciju nezavisnosti (engl. Declaration of Independence). Zanimljivo je da je upravo Charles Carroll najduže poživio od svih potpisnika te deklaracije. Naime, doživio je čak 96. godinu života i nadživio sve ostale potpisnike.

Obitelj Carroll bila je jedna od najutjecajnijih katoličkih obitelji u ranoj povijesti SAD-a. Rođak Charlesa Carrolla, imenom Daniel Carroll bio je jedan od očeva osnivača (engl. Founding Fathers) SAD-a, a Danielov brat John Carroll postao je prvim katoličkim biskupom i nadbiskupom u toj državi (bio je nadbiskup Baltimorea i osnivač znamenitog Sveučilišta Georgetown). Daniel Carroll poznat je, inače, i kao potpisnik Ustava SAD-a.

Charles Carroll bio je jedan od najbogatijih ljudi u Baltimoreu, najvećem gradu u američkoj saveznoj državi Maryland. Ta je država od samog početka bila povezana s katolicizmom, jer je nastala od kolonije u vlasništvu katoličkog lorda Baltimorea (upravo je po njemu dobio naziv grad Baltimore). Zanimljivo je da je i danas Baltimore svojevrsno glavno središte katoličanstva u SAD-u jer nadbiskup Baltimorea ima pravo prvenstva pred ostalim nadbiskupima i biskupima u SAD-u (dakako, ne računajući kardinale).


Komentari