Na današnji dan

Jedini Englez koji je izabran za papu – 1154.

Kao papa, Hadrijan IV. borio se za učvršćenje papinske vlasti i obranu papinskoga teritorija.

Četvrtog prosinca 1154. godine postao je papom jedini Englez u dosadašnjoj povijesti Katoličke crkve. Rođeno ime bilo mu je Nicholas Breakspear, a rođen je u okolici Londona. Kao papa uzeo je ime Hadrijan IV. Naslijedio je papu Anastazija IV. koji je umro prethodnog dana u poodmakloj dobi. Kardinali su se sastali u bazilici sv. Petra u Vatikanu i izabrali Breakspeara za papu. Bio je to brz postupak, jer su se inače izbori za pape u srednjem vijeku znali razvlačiti godinama. Kardinal Breakspear bio je većini povoljan kandidat zato što se prethodno proslavio uspjehom u ustrojavanju Katoličke crkve u Skandinaviji.

Kao papa, Hadrijan IV. vladao je čvrstom rukom te se borio za učvršćenje papinske vlasti i obranu papinskoga teritorija. Radi gušenja jedne pobune bacio je interdikt na grad Rim, što je bio do tada nečuveni postupak. Interdikt je zabrana obavljanja crkvenih obreda na nekom području. Stanovnici tog područja ne smiju primati ni davati sakramente, no nisu ujedno i ekskomunicirani iz crkve. Inderdikt je od strane papa korišten kao jaka kaznena mjera, jer je teško padao pogođenim područjima (ljudi se nisu mogli vjenčavati, krstiti, ispovijedati i primati pričest). Tim postupkom Hadrijan IV. doista je uspio pacificirati pobunjene Rimljane. Nadalje, uz pomoć cara Fridrika I. Barbarosse, kojega je okrunio 1155. u Rimu, ugušio je reformatorski pokret Arnolda iz Brescie. Arnold je bio propovijednik koji se protivio svjetovnoj vlasti pape i svećenstva.

Također, prema nekim izvorima, odobrio je svom sunarodnjaku engleskome kralju Henriku II. da zauzme Irsku 1155. godine.


Hadrijan IV. umro je u gradiću Anagni pokraj Rima 1159. godine. Postoji priča da se ugušio muhom koja mu je bila u vinu, no vjerojatnije je da je umro od neke bolesti na krajnicima.

piše: Dražen Krajcar

Komentari