Na današnji dan

Jedini čovjek koji je doživio da mu dvojica sinova istodobno vladaju kao carevi – 1878.

Nadvojvoda Franjo Karlo bio je otac austrijskog cara Franje Josipa. Mlađi sin Franje Karla postao je također carem, i to Meksika.

Dana 8. ožujka 1878. godine umro je nadvojvoda Franjo Karlo, otac austrijskog cara i hrvatsko-ugarskog kralja Franje Josipa. Zanimljivo je i prilično neobično da je Franju Karla zaobišlo carsko prijestolje, premda je bio živ u vrijeme kad mu je sin postao carem. Dapače, Franjo Karlo poživio je sve do dobi od 75 godina, tako da je tijekom čak 30 godina bio otac vladajućeg cara.

Osobito je zanimljivo da je i mlađi sin Franje Karla postao carem, i to potpuno različite države. Naime, nadvojvoda Maksimilijan postao je 1864. godine carem Meksika. Nažalost, ta se epizoda prilično nesretno završila, jer je u Meksiku Maksimilijan smaknut već 1867. godine, i to pred streljačkim vodom. U svakom slučaju, tijekom nekoliko godina nadvojvoda Franjo Karlo bio je otac dvaju istovremeno vladajućih careva, što je apsolutno jedinstven slučaj u povijesti.

Nadvojvoda Franjo Karlo bio je zaobiđen pri nasljeđivanju prijestolja, kako je spomenuto, jer se odrekao carske titule u revolucionarnom razdoblju 1848. godine. Time je prijestolje s njegovog brata prešlo izravno na njegovog najstarijeg sina.

U doba kad je Maksimilijan bio car u Meksiku (1860-ih godina) došlo je do zanimljive situacije. Naime, habsburško-lotarinška dinastija, kojoj je nadvojvoda Franjo Karlo pripadao, u tom je trenutku imala čak tri živuća cara. Radilo se o tome da je još uvijek bio živ car Ferdinand, brat Franje Karla, koji je abdicirao tijekom spomenute revolucionarne 1848. godine (i dalje je nosio titulu cara, premda više nije bio vladar). Da stvar bude bolja, u habsburško-lotarinškoj obitelji postojale su u to vrijeme čak četiri carice. Naime, osim aktualne carice Sissi (supruge vladajućeg austrijskog cara Franje Josipa) živa je bila i supruga spomenutog Ferdinanda – carica Marija Ana. Nadalje, postojala je supruga meksičkog cara Maksimilijana – carica Šarlota od Meksika, a još je uvijek bila živa i udovica oca Franje Karla (prethodnog cara Franje) – carica Karolina Augusta.

Franjo Karlo umro je u Beču 1878. godine. 

Komentari