Na današnji dan

Je li Romul Augustul bio posljednji car Zapadnog Rimskog Carstva? – 476.

Godine 476. barbarski vojskovođa Odoakar prisilio je Romula Augustula na abdikaciju, tj. na odricanje od carskog naslova. Odoakar sam nije preuzeo carsku titulu, štoviše priznao se klijentom Julija Nepota. 

Premda se Romula Augustula najčešće uzima za posljednjeg cara Zapadnog Rimskog Carstva, a godinu 476. za završetak tog carstva, u stvarnosti se može nazrijeti i drugačija slika. Naime, Romul Augustul zapravo je bio uzurpator, kojega je na vlast doveo njegov otac i to umjesto dotadašnjeg cara Julija Nepota. Julije se nikada nije odrekao carskog naslova, nego je pobjegao u provinciju Dalmaciju i od tamo vladao nad područjem koje mu je ostalo vjerno.

Dana 4. rujna 476. godine barbarski vojskovođa Odoakar prisilio je Romula Augustula na abdikaciju, tj. na odricanje od carskog naslova. Odoakar sam nije preuzeo carsku titulu, dapače priznao se klijentom Julija Nepota. Dakle, može se reći da je Zapadno Rimsko Carstvo nastavilo postojati i nakon 476. godine. Posljednji car je zapravo bio Julije Nepot, koji je ubijen vjerojatno u Dioklecijanovoj palači 480. godine. Zapadno Rimsko Carstvo, dakle, ugasilo se u Splitu.

Komentari