Na današnji dan

Je li izumitelj telefona bio Škot, Britanac, Kanađanin ili Amerikanac? (1876.)

Dana sedmog ožujka 1876. godine patentiran je jedan od najvažnijih izuma u povijesti – telefon. Patent pod brojem 174.465 Američkog patentnog ureda dobio je izumitelj Alexander Graham Bell. Tri dana kasnije, Bell je uspio napraviti i prvi upotrebljivi telefon. Prve riječi koje su prenesene telefonom bile su one kojima je pozvao svog asistenta iz susjedne sobe: “Gospodine Watson, dođite ovamo, želim Vas vidjeti.”

Bell je sa svojim svekrom osnovao tvrtku Bell Telephone Company, koja je ostvarila velik rast zahvaljujući posjedovanju patenta na telefon. Kasnije je tvrtka prerasla u American Telephone and Telegraph Company (AT&T), jednu od najvećih korporacija na svijetu u 20. stoljeću. Premda je Bell rođen u Škotskoj, svojataju ga i Britanci i Kanađani i Amerikanci, jer je za života živio u tim zemljama. Općenito je neriješeno pitanje pripada li netko zemlji u kojoj je rođen ili onoj u kojoj je proveo većinu života. Ponekad je najbolje prihvatiti obje mogućnosti.

Komentari