Na današnji dan

Japanski car Hirohito – vladar iz doba Drugog svjetskog rata – 1901.

Amerikanci su nakon rata odlučili poštedjeti cara Hirohita i njegovu obitelj od optužbi za ratne zločine. Ipak, postoje povjesničari koji smatraju da je Hirohito bio dobro informiran o ratnim događajima i da je imao stvarnu vlast.

Japanski car Hirohito, poznat po tome što je vladao Japanom u doba Drugog svjetskog rata, rođen je 29. travnja 1901. godine. Hirohito je prijestolje naslijedio od svog oca 1926. godine, u dobi od 25 godina. Vladao je Japanom čak 62 godine, što je najduža zabilježena carska vladavina u japanskoj povijesti.

Kakvu je ulogu car Hirohito imao u Drugom svjetskom ratu vrlo je kontroverzno pitanje. Amerikanci su nakon rata odlučili poštedjeti Hirohita i njegovu obitelj od optužbi za ratne zločine. Ipak, postoje povjesničari koji smatraju da je Hirohito bio dobro informiran o ratnim događajima i da je imao stvarnu vlast. Unatoč tome, u poslijeratnom je službenom Japanu car prikazivan samo kao nominalni vladar, bez stvarne vlasti.

Nakon rata Hirohito je poživio još čak 40-ak godina, i to bez da je progonjen za ratne zločine. Tak nakon njegove smrti počeli su i u Japanu otvorenije govoriti o njegovoj odgovornosti za ratna zbivanja. Car Hirohito umro je 1989. godine, kad ga je na prijestolju naslijedio njegov sin – današnji japanski car Akihito.

Komentari